RU
+7 (707) 777 35 82
Жеке және заңды тұлғаларға Алматы қаласында жылжымайтын мүлік кепілдігімен қысқа, орта және ұзақ мерзімді қарыздар береміз
Қарыз сомасы 1 000 000 теңгеден бастап 15 000 000 теңгеге дейін
 теңге
12 ай
 ай
60 айға дейін
Тапсырыс беру

Құрметті клиенттер!

Мемлекет басшысының төтенше жағдай аудандарында зардап шеккендерге көмек көрсету жөніндегі тапсырмасын іске асыру шеңберінде:

-- су тасқынынан зардап шеккендер санатына жатқызылған барлық азаматтарға жергілікті атқарушы органдардың тізімдеріне сәйкес кредиттер бойынша төлемдерді 2024 жылғы 1 сәуірден 2024 жылғы 30 маусымға дейін 3 ай мерзімге кейінге қалдыру беріледі.

- зардап шеккен азаматтардың кредиттері бойынша төлемдерді кешіктіргені үшін айыппұлдар мен өсімпұлдар есептелмейді

Төлемдерді кейінге қалдыру қарыз алушының қаржылық жағдайының нашарлауын растайтын құжаттарды қоса бере отырып, еркін нысанда жасалған өтініші негізінде ұсынылады. Өтініш қашықтан берілуі мүмкін (электрондық пошта absolut.finance19@gmail.com, whats upp +7 707 777 35 82).

Толық ақпарат алу үшін мына нөмірге қоңырау шалу қажет: +7 707 777 35 82 және / немесе электрондық поштаға жіберіңіз: mailto: absolut.finance19@gmail.com

 

Құрметті клиенттер!

Мерзімі өткен берешекті реттеу мәселелері бойынша қажетті кеңес алу үшін осы желіге қоңырау шалу қажет:  +7 707 777 35 82 және / немесе көрсетілген шарттарды ескере отырып, өтінішіңізді absolut.finance19@gmail.com  электронды поштаға жіберуіңізді сұраймыз.

Мерзімі өткен берешекті реттеу үшін Сіз:

-  +7 702 191 21 20 нөмірі бойынша арнайы бөлінген желіге қоңырау шаласыз.

- қажетті ақпаратты ұсынасыз: аты-жөніңіз, ЖСН, кредиттік шарттың нөмірі.

- желідегі қызметкерден  өтінішті қалай толтыру қажеттігі туралы кеңес аласыз.

- өтінішті absolut.finance19@gmail.com  электрондық поштасына жолдай аласыз.

Қарыз алушы барлық өтініштерін, жауаптарын және өзге де өтініштерін жазбаша нысанда арнайы absolut.finance19@gmail.com электрондық пошта мекенжайына жібереді немесе Алматы қаласы Алмалы ауданы, Қарасай батыр көшесі, 191/1 үй мекенжайы бойынша МҚҰ бөлімшесіне барған кезде қолма-қол өзінің кредиттік сарапшысына береді.

 

Қарыз алушылардың мерзімі өткен берешекті реттеу мәселелері бойынша өтініштерін қарау тәртібі мен мерзімдері туралы ақпарат

Микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемені орындаудың өткізіп алынған мерзімі болған кезде, бірақ ол басталған күннен бастап күнтізбелік жиырма күннен кешіктірмей микроқаржы ұйымы микрокредит беру туралы шартта көзделген тәсілмен және мерзімдерде қарыз алушыны:

1) микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемені орындау бойынша мерзімді өткізіп алудың туындағаны және хабарламада көрсетілген күнге мерзімі өткізіп алынған берешектің мөлшерін көрсете отырып, төлемдер енгізу қажеттігі;

2) микрокредит беру туралы шарт бойынша қарыз алушы – жеке тұлғаның микроқаржы ұйымына өтініш жасау құқығы;

3) қарыз алушының микрокредит беру туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауының салдары туралы хабардар етуге міндетті.

Микроқаржы ұйымы қарыз алушыны хабардар ету үшін коллекторлық агенттікті тартуға құқылы.

 

2. Микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алу басталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қарыз алушы – жеке тұлға микроқаржы ұйымына баруға және (немесе) өзінің микрокредит беру туралы шарттың талаптарына, оның ішінде:

1) сыйақы мөлшерлемесін не микрокредит беру туралы шарт бойынша сыйақы мәнін азайту жағына қарай өзгертуге;

2) негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша төлемді кейінге қалдыруға;

3) берешекті өтеу әдісін немесе өтеу кезектілігін, оның ішінде негізгі борышты басым тәртіппен өтей отырып өзгертуге;

4) микрокредит мерзімін өзгертуге;

5) микрокредит бойынша мерзімі өткізіп алынған негізгі борышты және (немесе) сыйақыны кешіруге, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) күшін жоюға;

6) тараптардың келісімімен белгіленген мерзімдерде кепіл берушінің ипотека нысанасы болып табылатын жылжымайтын мүлікті дербес өткізуіне;

7) микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемені орындаудың орнына микроқаржы ұйымына кепілге қойылған мүлікті беру арқылы бас тарту төлемін ұсынуға;

8) сатып алушыға микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемені бере отырып, ипотека нысанасы болып табылатын жылжымайтын мүлікті өткізуге байланысты өзгерістер енгізу туралы өтінішін негіздейтін, микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алудың туындау себептері, кірістер және басқа да расталған мән-жайлар (фактілер) туралы мәліметтерді қамтитын жазбаша нысанда өтініш не микрокредит беру туралы шартта көзделген тәсілмен ұсынуға құқылы.

 

3. Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен микроқаржы ұйымы қарыз алушы – жеке тұлғаның өтінішін алған күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде микрокредит беру туралы шарттың талаптарына ұсынылған өзгерістерді қарайды және қарыз алушы – жеке тұлғаға:

1) микрокредит беру туралы шарттың талаптарына ұсынылған өзгерістермен келісетіні;

2) берешекті реттеу жөніндегі өзінің ұсыныстары;

3) бас тарту себептерінің уәжді негіздемесін көрсете отырып, микрокредит беру туралы шарттың талаптарын өзгертуден бас тартатыны туралы жазбаша нысанда не микрокредит беру туралы шартта көзделген тәсілмен хабарлайды.

 

4. Қарыз алушы – жеке тұлға микроқаржы ұйымының осы баптың 3-тармағының 3) тармақшасында көзделген шешімін алған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде немесе микрокредит беру туралы шарттың талаптарын өзгерту туралы өзара қолайлы шешімге қол жеткізбеген кезде бір мезгілде микроқаржы ұйымын хабардар ете отырып, уәкілетті органға өтініш жасауға құқылы.

Уәкілетті орган қарыз алушы – жеке тұлғаның өтінішін оның микроқаржы ұйымына өтініш жасауының дәлелдемесі ұсынылған және микроқаржы ұйымымен микрокредит беру туралы шарттың талаптарын өзгерту туралы өзара қолайлы шешімге қол жеткізілмеген кезде қарайды.

Уәкілетті орган «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын қарыз алушы – жеке тұлғаның тұрғынжай болып табылатын жылжымайтын мүлік ипотекасымен қамтамасыз етілген, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес микрокредит беру туралы шарт жөніндегі өтінішін қарау кезеңінде кепілге қойылған мүлікке сотқа талап қоюды беру арқылы өндіріп алуды қолдануға жол берілмейді.

Осы тармақтың үшінші бөлігінде белгіленген талап уәкілетті орган өтінішті өтініш жасалған күннен бастап күнтізбелік алпыс күннен астам қараған, сондай-ақ қарыз алушы – жеке тұлғаның бұрын қаралған мәселе бойынша өтініші қайта берілген жағдайларда қолданылмайды.

Қарыз алушы жеке тұлғаның өтінішін уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қарайды.

 

5. Осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген талап қанағаттандырылмаған, сондай-ақ микрокредит беру туралы шарт бойынша қарыз алушы – жеке тұлға осы баптың 2-тармағында көзделген құқықтарды іске асырмаған не қарыз алушы – жеке тұлға мен микроқаржы ұйымы арасында микрокредит беру туралы шарттың талаптарын өзгерту бойынша келісім болмаған жағдайларда, микроқаржы ұйымы:

1) қарыз алушыға қатысты шаралар қолдану туралы мәселені қарауға құқылы.

Шаралар қолдану туралы шешім микрокредиттер беру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады;

2) берешекті сотқа дейін өндіріп алу және реттеу үшін коллекторлық агенттікке беруге құқылы.

Микрокредит беру туралы шартта қарыз алушы микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алуға жол берген жағдайда микроқаржы ұйымының коллекторлық агенттікті тарту құқығы болған кезде берешекті сотқа дейін өндіріп алу және реттеу үшін коллекторлық агенттікке беруге жол беріледі;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) микрокредит беру туралы шартта көзделген шараларды қолдануға, оның ішінде сотқа микрокредит беру туралы шарт бойынша борыш сомасын өндіріп алу туралы талап қоюмен жүгінуге, сондай-ақ кепілге қойылған мүлікке соттан тыс тәртіппен («Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда) не сот тәртібімен өндіріп алуды қолдануға;

4) сотқа Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қарыз алушы – дара кәсіпкерді, заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы талап қоюмен жүгінуге құқылы.

Мерзімі өткен берешекті реттеу мәселелері бойынша қажетті кеңес алу үшін мына нөмірге қоңырау шалу қажет:  +7 702 191 21 20, +7 707 777 35 82 және / немесе көрсетілген шарттарды ескере отырып, өтінішіңізді absolut.finance19@gmail.com. электронды поштаға жіберуіңізді сұраймыз.

_________________________________________________________________________________

 

Құрметті клиенттер,

►"Қазақстан Республикасында төтенше жағдай енгізу туралы" ҚР Президентінің Жарлығын орындау мақсатында:

- ТЖ кезеңінде негізгі борыш пен сыйақы бойынша төлемдердің мерзімін өткізіп алу бойынша айыппұлдар мен өсімпұлдар есептелмейді

- ТЖ кезеңінде төлемдер бойынша мерзімін ұзартуды ұсыну көзделген - төлемдерді кейінге қалдыру қаржылық жай-күйінің нашарлауын растайтын құжаттарды қоса бере отырып, кредит бойынша төлемдерді кейінге қалдыру себебін қамтитын еркін нысанда жасалған қарыз алушының өтініші негізінде беріледі.

 Өтініш микроқаржы ұйымына 2022 жылғы 31 қаңтарға дейін берілуі мүмкін.

Толық ақпарат алу үшін мына нөмірге қоңырау шалу қажет: +7 705 550 90 48 және /  немесе көрсетілген шарттарды ескере отырып, өтінішіңізді absolut.finance19@gmail.com. электронды поштаға жіберуіңізді сұраймыз.

_____________________________________________________________________

Құрметті клиенттер,
Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасында төтенше жағдай енгізу туралы» Жарлығын іске асыру мақсатында мынаны хабарлаймыз:

 1. «Absolut Finance МҚҰ» ЖШС қызметі клиенттерге қашықтықтан қызмет көрсетуге ауыстырылды (ұялы байланыс, электрондық пошта арқылы);
 2. Тарифтерде және комиссияларда өзгерістер болған жоқ;
 3. тұтынушылардың шағымдары мен шағымдары қолданыстағы заңнамада белгіленген мерзімде қашықтықтан қарастырылады (электронды пошта, ұялы байланыс арқылы) қаралады;
 4. «Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі» РМУ-нің 03.22.2020 жылғы № 17 қаулысына сәйкес қабылданған шараларға қосыламыз, атап айтқанда:
 • жекетұлғалардың негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша төлем мерзімі күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам өткен банктік қарыз және (немесе) микрокредит шарттары бойынша сыйақыны есептемейді.Осы тармақшаның талаптары, егер банктік қарыз және (немесе) микрокредит шартын жасау күні негізгі борыш сомасы тіркеуге жататын мүлік кепілімен және (немесе) ақша кепілімен толығымен қамтамасыз етілген жағдайда, ондай шартқа қолданылмайды;
 • банктік қарыз және (немесе) микрокредит шарттары бойынша негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша төлемдер мерзімінің өтуі бойынша айыппұлдар мен өсімпұлдарды:жеке тұлғаларға;қаржылық жай-күйі төтенше жағдайды енгізу нәтижесінде нашарлаған заңды тұлғаларға есептемейді;
 • төтенше жағдайдың енгізілуі нәтижесінде қаржылық жай-күйі нашарлаған дара кәсіпкерлер мен шағын және орта бизнес субъектілерінің негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша төлемдерді қоса алғанда, банктік қарыз және (немесе) микрокредит шарттары бойыншатөлемдерін күнтізбелік 90 (тоқсан) күнге дейінгі мерзімге кейінге қалдырады;
 • жеке тұлғалар-қарыз алушылардың қаржылық жай-күйіне талдау жүргізеді және жұмыс орнын немесе басқа кіріс көздерін жоғалтқан, сондай-ақ өзге де қаржылық қиындықтарға ұшыраған жеке тұлғаларды негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша төлемдерді қоса алғанда, банктік қарыз және (немесе) микрокредит шарттары бойынша төлемдерді кейінге қалдыру түрінде қолдаудың қосымша талаптары туралы шешімдер қабылдайды

 2020 жылғы 22 наурыздағы «Төтенше жағдай кезеңінде халыққа және кәсіпкерлік субъектілеріне қолдау көрсету шаралары»

 БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Скачать, PDF

 

Несиелер бойынша кейінге қалдырылған төлемді алу үшін, төменде көрсетілген шарттарды ескере отырып, өтінішіңізді  absolut.finance19@gmail.com. электронды поштаға жіберуіңізді сұраймыз.

Қандай қарыздар қатыса алады?

 • 2020 жылдың 16 наурызына дейінгі барлық қарыз алушылар қатыса алады.
 • Өтініш беру мерзімі: 2020 жылдың 16 наурызынан 15 маусымына дейінгі кез-келген уақыт аралығы.
 • Төлем жасауды уақытша тоқтату мерзімі: 3 ай (2020 жылдың 16 наурызы мен 15 маусым аралығы)
 • Өтініштерді қарау мерзімі: өтініш берілген күннен бастап 10 жұмыс күні аралығы. Қабылданған өтінішті өңдегеннен кейін біздің компания қарыз алушының өтініште көрсетілген ұялы телефон нөміріне SMS-хабарлама жіберу арқылы хабардар етеді.
 • Өтініштердің қаралуы үшін комиссиялар және өзге де төлемдер алынбайды.
 • Айыппұлдар мен өсімақылар: ТЖ кезеңінде есептелмейді.

Кім өтініш бере алады?

Жеке қарыз алушылар мен заңды тұлғалар келесі себептерге байланысты жағдайы төмен отбасылар:

 • карантин енгізуге байланысты уақытша еңбекке жарамсыз деп табылғандар;
 • жалақы төленбейтін еңбек демалысында болғандар;
 • жұмыстан босату, еңбек шартын бұзу және басқа еңбек қатынастарын тоқтату жағдайында;
 • жалақыны немесе басқа кірісті төлеуді қысқарту немесе тоқтата тұруға байланысты;
 • карантин қолданылатын аумаққа кіруге немесе шығуға қойылатын шектеулерге байланысты қызметкер жұмыс орнында бола алмаса;
 • қаржылық жағдайдың нашарлауын көрсететін басқа себептерге байланысты.

 

Жылжымайтын мүлікті жылдам және дұрыс бағалау
Жылжымайтын мүлікті жылдам және дұрыс бағалау
Төмен қарыз пайызы
Төмен қарыз пайызы
Ақша қаражатын жылдам беру
Ақша қаражатын жылдам беру
Кредитті өтеудің қолайлылығы
Кредитті өтеудің қолайлылығы
Кредитті комиссия және айыппұлсыз жедел өтеу
Кредитті комиссия және айыппұлсыз жедел өтеу

Кредит беру шарттары

Жылжымайтын мүлік кепілдігімен тұтынушылық кредит

 • Жеке және заңды тұлғалар (ЖШС, ЖК)
 • Қарыз валютасы «теңге»
 • Қарыз сомасы «1 000 000 теңгеден бастап 15 000 000 теңгеге дейін»
 • Қарыз мерзімі «60 айға дейін»
 • Қамсыздандыру «салынған жылы 50 жылдан аспайтын жылжымалы мүлік»
Клиенттер біз туралы не дейді
Ақша өте қажет болған жағдайда көмектескендеріңіз үшін көп рахмет. Серіктес болғаныма ризамын.
Максат
Максат
Максат
Ақша өте қажет болған жағдайда көмектескендеріңіз үшін көп рахмет. Серіктес болғаныма ризамын.
Әйкерім
Әйкерім
Әйкерім
Жедел ақша керек болғанда пайдаланамын.
Максим
Максим
Максим
Брал здесь кредит, потому что с банками не сложилось. Никакой волокиты и действительно быстро.
Жанибек
Жанибек
Жанибек
Отличная компания! Быстро получила кредит без всяких проблем и так же быстро его погасила.
Мадина
Мадина
Мадина

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к нашим специалистам по телефонам: +7 707 046 6034,
либо направляйте Ваши заявления и обращения по электронной почте: absolut.finance19@gmail.com